กิจกรรมทำบุญปีใหม่ สืบสานประเพณี ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ และนายชัยยา จันปุ่ม นายกเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือและคณะ ร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ สืบสานประเพณี ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ซึ่งยอดเงินการทำบุญของผู้มีจิตศรัทธาในปี 2566 รวมทั้งสิ้น 156,556 บาท ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนจะดำเนินการต่อเติมโรงจอดรถของนักเรียนให้มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับการดูแลจุดจอดรถของเรียนให้ดียิ่งขึ้น และเวลา 13.00 -16.00 น. โรงเรียนได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร มาให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นนักเรียนทุกคนได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2566 กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารโดมรวมน้ำใจ 45 ปี น.ว.

Read more