การอบรมการมัดหมี่ ประจำปีการศึกษา 2565

13 มกราคม 2566เวลา 08.30 -16.30 น. นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางพนิดา พิพัฒนยานนท์ นางทิพย์ศิริ นันทศิริ และคณะ นำนักเรียนจำนวน 13 คน เข้าร่วมการอบรมการมัดหมี่ การค้นหมี่ การกวักฝ้าย โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรท้องถิ่น จำนวน 4 คน ได้แก่ นางอาลัย จันทร์กระจ่าง ข้าราชการบำนาญ นางขวัญใจ สิงหะตา นางไพรี อาจวิชัย และนางทองชู กลางประพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามอบความรู้ คำแนะนำ ฝึกทักษะการมัดหมี่ให้นักเรียนอย่างใกล้ชิด ในการนี้นายเนรมิต กฤตาคมผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสอนนารินทร์ ปัททุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมการอบรมและให้กำลังใจนักเรียน ณ ห้องฝ้ายงามครามสวย อาคาร 5 ห้อง 501 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ภาพเพิ่มเติม : เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา