กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 -12.30 น. ณ อาคารโดมรวมน้ำใจ 45 ปี.น.ว. โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2565 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดยมีนายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูงให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นอกจาอกนี้ได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองสูง คณะครูผู้อาวุโสที่เกษียณอายุราชการ คณะครูจากโรงเรียนประถมศึกษา คณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาและคณะครูจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในอำเภอหนองสูง ร่วมกิจกรรมวันครู ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสารวันครู การสวดคำฉันท์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การปฏิญาณตนและการมอบเกียรติบัตรเชิดชูครู

ภาพเพิ่มเติม : เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา