เข้าค่ายเยาวชนหม่อนไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 25 -27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 -16.00 น. นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยามอบหมายให้นางสุธีรา คันศร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนจำนวน 10 คนเข้าค่ายเยาวชนหม่อนไหม ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม เพื่อนักเรียนได้รับความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม การเข้าค่ายจัดขึ้น ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ภาพเพิ่มเติม : เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา