ร่วมขบวนแห่ตราตั้งพระครูสุจินต์วราภรณ์

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยนายไพรวรรณ์ บุษบงค์ นายสอนนารินทร์ ปัททุม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่ตราตั้งพระครูสุจินต์วราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนรวราราม บ้านหนองโอใหญ่ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลโนนยาง – ภูวง

ภาพเพิ่ม : เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา