ติดต่อโรงเรียน

ที่ตั้ง    : 114 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49160

การติดต่อสื่อสาร
โทรศัพท์ : ผู้อำนวยการ  062-198-7949
โรงเรียน  042-635-113
E-mail : nongsung@nongsung.ac.th
Website : www.nongsung.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/prnwsch