โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมศึกษาดูงาน

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงานซึ่งทางโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาได้นำคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชม อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ งานโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และให้บุคลากรนำกลับไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป

 

 

 

 

ภาพเพิ่มเติม : เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา