ร่วมแข่งขันโครงการ GPSC Young Social Innovator 2022

วันที่ 21-22 มกราคม 2566 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยามอบหมายให้ นายสอนนารินทร์ ปัททุม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางนุชติยา พิมพ์สิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนได้แก่ นายเอื้ออังกูร แสนโคตร นางสาววิชญาดา แสนขาว และนายคณุตม์ ศรีชัย เข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการ GPSC Young Social Innovator 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับรางวัลเหรียญทอง เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท