ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลด้านสิ่งแวดล้อมโดยเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุมรวงข้าว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา