ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษโครงการ EIS ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.มุกดาหาร

ลิงก์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ https://forms.gle/bQxuADqu1no7EP4K7