ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567

33_0
34_0
35_0
36_0
19_0
18_0
31_0
17_0
16_0
15_0
2_0
14_0
32_0
30_0
1_0
13_0
12_0
11_0
10_0
9_0
8_0
7_0
6_0
5_0
4_0
3_0
previous arrow
next arrow
33_0
34_0
35_0
36_0
19_0
18_0
31_0
17_0
16_0
15_0
2_0
14_0
32_0
30_0
1_0
13_0
12_0
11_0
10_0
9_0
8_0
7_0
6_0
5_0
4_0
3_0
previous arrow
next arrow